Sứ Điệp Của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn


Sứ Điệp Của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn – Tháng Tư 2014

Một Cái Neo Được Đặt Vững Chắc Bài của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn Cách đây không lâu, tôi có cơ hội để đi trên một con tàu lớn dọc theo bờ biển tuyệt diệu của Alaska, Hoa Kỳ. Trong khi … Continue reading


Sứ Điệp Của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn – Tháng Giêng 2014

Thời Điểm Tốt Nhất để Trồng Cây Bài của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn Trong thời La Mã cổ xưa, Janus là vị thần của sự khởi đầu. Ông thường được diễn tả có hai khuôn mặt—một mặt nhìn lại quá … Continue reading